ค้นหาสินค้า
  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา  :  วิธีแจ้งโอนเงิน  :  วิธีเลือกแผ่นแถม  :  รูปแบบสินค้า  :  โปรโมชั่น  :  รายการส่งสินค้า 
รายการส่งสินค้า
22-02-2017 Views: 87695

ส่งของเรียบร้อยแล้วนะคะ
(เวปเราส่งของจริงไม่อิงนิยายเช็ดรหัสส่งของได้ตลอดค่ะ)

ทาง dvdenjoy.com ใช้เวลาในการจัดทำสินค้าประมาณ 1 - 3 วัน หลังการแจ้งโอนเงิน ขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าของแต่ละ Order ค่ะ แล้วทำการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ใช้เวลาการจัดส่งประมาณ 1 - 3 วันลูกค้าจึงได้รับสินค้าน่ะค่ะ ยังไงได้รับสินค้าแน่นอนค่ะ

รายการส่งสินค้าวันที่ 22 ก.พ. 60
คุณพรเลขา ช.(ฉะเชิงเทรา)
คุณศุภสุดา อ.(สมุทรปราการ)
คุณปฏิพล ถ.(สุราษฯ)
คุณแก้วสวรรค์ ศ.(ลพบุรี)
คุณชนะชัย ส.(กทม.)
คุณอาทิตย์ อ.(กทม.)
คุณเก่ง อ.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 18 ก.พ. 60
คุณจุฬาลักษณ์ ว.(กทม.)
คุณเสรี ท.(กทม.)
คุณภัทรกิตติ์ น.(กทม.)
คุณรุจโรจน์ ท.(กทม.)
คุณจันทิพย์ ป.(กทม.)
คุณอดิศักดิ์ บ.(กทม.)
คุณขวัญเรือน พ.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 14 ก.พ. 60
คุณชวลิต อ.(สุพรรณ)
คุณเทวัน อ.(อุดรธานี)
K.Ken V.(กทม.)
คุณมนตรี พ.(เลย)
คุณสุวัจนา ส.(ภูเก็ต)
คุณโสภณ ว.(สมุทรปราการ)
คุณภัณฑิรา ว.(กทม.)
คุณฉัตรรัตน์ บ.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 10 ก.พ. 60
คุณชุติวัต ศ.(กทม)
คุณวรพันธ์ ธ.(กทม.)
คุณประกิจ ศ.(บุรีรัมย์)
คุณกนกภรณ์ ก.(กทม.)
คุณธีรเดช ศ.(กทม.)
คุณพงศ์พชร ศ.(สมุทรปราการ)

รายการส่งสินค้าวันที่ 9 ก.พ. 60
คุณกองแก้ว อ.(มุกดาหาร)
คุณจิตรวดี อ.(กทม.)
คุณกิ่งกาญจน์ พ.(ขอนแก่น)
คุณฉลาด ถ.(ตราด)
คุณอริสรา ม.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 7 ก.พ. 60
คุณนิรันย์ ส.(นครสวรรค์)
คุณชุลี ข.(กทม.)
คุณสุมาลี ข.(ลำพูน)
คุณอำนาจ ว.(อยุธยา)
คุณจักรรินทร์ ถ.(เลย)

รายการส่งสินค้าวันที่ 6 ก.พ. 60
คุณสุนันท์ ช.(สุพรรณบุรี)
คุณชัยพจน์ ส.(กทม.)
คุณพรรณี ส.(พะเยา)

รายการส่งสินค้าวันที่ 2 ก.พ. 60
คุณปรัชญา อ.(สมุทรสาคร)
คุณนิธิศ ส.(กทม.)
คุณอามีน ซ.(นราธิวาส)
คุณชินวัฒน์ ร.(อุตรดิตถ์)
คุณพอใจ ป.(นนทบุรี)

รายการส่งสินค้าวันที่ 1 ก.พ. 60
คุณวรการ จ.(ชลบุรี)
คุณรัชดา (กทม.)
คุณแววตา ข.(สงขลา)

รายการส่งสินค้าวันที่ 31 ม.ค. 60
คุณณัฎพงศ์ จ.(กทม.)
คุณยุพา (กทม.)
คุณมัลลิกา จ.(แพร่)
คุณวรรณศร ส.(สุราษฎร์ธานี)
คุณศิริพร อ.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 30 ม.ค. 60
คุณการุณ ส.(เพชรบูรณ์)
K.Sunee K.(ชลบุรี)
คุณวิไลภรณ์ ส.(พังงา)
คุณหิรัญ อ.(เชียงราย)
คุณกระบี่ ธ.(กระบี่)
คุณชญานิน ก.(กทม.)
คุณปาริฉัตร ธ.(กทม.)
คุณประภาศรี ห.(ชลบุรี)
คุณพรพรรณ ล.(จันทบุรี)
คุณภรภัทร ธ.(กทม.)
คุณปริสา อ.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 27 ม.ค. 60
คุณประกิจ ศ.(บุรีรัมย์)
คุณมัลลิกา จ.(แพร่)
คุณองอาจ ช.(อยุธยา)
คุณอาทิตย์ อ.(กทม.)
คุณราเชนทร์ ห.(กำแพงเพชร)

รายการส่งสินค้าวันที่ 25 ม.ค. 60
คุณภัทิรา ล.(ตราด)
คุณเจนวุฒิ ช.(กทม.)
คุณอภิชาติ ค.(นครนายก)
คุณพรพรรณ อ.(กทม.)
คุณนลินี ซ.(ขอนแก่น)
คุณวิทย์ ช.(กทม.)
คุณฉัตรรัตน์ บ.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 24 ม.ค. 60
คุณนิรันดร์ พ.(ชลบุรี)
คุณณิชาภา (สมุทรปราการ)
คุณดนัย จ.(ปทุมธานี)
คุณชัยชาญ ต.(กทม.)
คุณพิทักษ์พงศ์ ญ.(กทม.)
คุณธัญพร ง.(กทม.)
คุณกฤษดา ผ.(อยุธยา)

รายการส่งสินค้าวันที่ 23 ม.ค. 60
คุณนาฎราศี อ.(พะเยา)
K.Arrnop O.(กทม.)
คุณธนากิจ ม.(ศรีสะเกษ)
คุณนุจรี ม.(ปทุมธานี)
คุณณัฐกุล น.(ขอนแก่น)
คุณฐิฏิรัชต์ ส.(นครปฐม)
คุณอริสรา ม.(กทม.)
คุณพวงผกา พ.(ลำปาง)

รายการส่งสินค้าวันที่ 17 ม.ค. 60
คุณอรอุมา ห.(นครปฐม)
คุณทรงวุฒิ ก.(นครราชสีมา)
คุณอโณทัย ห.(อุบลราชธานี)
คุณจิตทิมา บ.(นครศรีธรรมราช)
คุณชลธิชา บ.(กทม.)
คุณธนกฤษ ธ.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 16 ม.ค. 60
คุณฌานมน พ.(สระบุรี)
คุณเพชรชมพู (กทม.)
คุณธนพร น.(นครศรีธรรมราช)
คุณศุภชัย พ.(สุพรรณบุรี)

รายการส่งสินค้าวันที่ 13 ม.ค. 60
คุณวราภรณ์ อ.(สระบุรี)
คุณกัญจน์ อ.(กทม.)
คุณณัฐพล ท.(จันทบุรี)
K.Rachata U.(อ่างทอง)
คุณวัชราภรณ์ ว.(สมุทรปราการ)
คุณจิโรจน์ ก.(ประจวบคีรีขันธ์)
คุณยุทธนา ป.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 10 ม.ค. 60
คุณกมลพร ช.(ประจวบฯ)
คุณไพบูลย์ จ.(กทม.)
คุณสมฤดี ร.(กทม.)
คุณชลลดา น.(สมุทรปราการ)
คุณพิทญ์ชญานิน น.(กทม.)
คุณชาญวิทย์ ต.(สมุทรสาคร)
คุณประพันธ์ ค.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 4 ม.ค. 60
คุณวรัชยา ค.(จันทบุรี)
คุณกาญจนารัตน์ ศ.(นครปฐม)
คุณวิยะดา น.(ชลบุรี)
คุณภูวกฤต ว.(ระยอง)
คุณพิราภรณ์ ต.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 30 ธ.ค. 59
คุณวนิดา ท.(กทม.)
คุณทวีสิทธิ์ ส.(นนทบุรี)
คุณณัชษ์ ก.(กทม.)
คุณโสภิตนภางค์ อ.(กทม.)
คุณศิริพร อ.(กทม.)
K.Theeraporn S.(กทม.)
คุณจ้อ ส.(กทม.)
คุณศศิพัชร ด.(นนทบุรี)

รายการส่งสินค้าวันที่ 29 ธ.ค. 59
คุณศศิธร ค.(สมุทรปราการ)
คุณสวราชย์ ช.(ราชบุรี)
คุณพนัส ม.(สงขลา)
คุณรุ่งนภา น.(กทม.)
คุณฤทัยรัตน์ ต.(ปทุมธานี)
คุณวิเชษฐ์ อ.(กทม.)
คุณพงศ์เมธ ช.(ฉะเชิงเทรา)
คุณนัยต์ตะวัน ถ.(สงขลา)
คุณปริสา อ.(กทม.)
คุณอินทรา ศ.(บุรีรัมย์)
คุณปิยะนุช บ.(สมุทรปราการ)
คุณประกิจ ว.(นนทบุรี)

รายการส่งสินค้าวันที่ 28 ธ.ค. 59
คุณอภิชาติ ค.(นครนายก)
คุณมนูญ ว.(สุพรรณบุรี)
คุณวิมลวรรณ ค.(สมุทรปราการ)
คุณทักษิยา ผ.(กทม.)
คุณจักรรินทร์ ถ.(เลย)
คุณอาทิตย์ จ.(ปัตตานี)
คุณธัญพร ง.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 27 ธ.ค. 59
คุณจิตทิมา บ.(นครศรีธรรมราช)
K.Kiattisak M.(กทม.)
คุณศิราวรรณ ล.(นครราชสีมา)
คุณสุรีย์พร ส.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 26 ธ.ค. 59
คุณพงศ์ชาญ ซ.(ชุมพร)
คุณปิยะพงษ์ ก.(กทม.)
คุณเสรี ท.(กทม.)
คุณระพีพัฒน์ ท.(สมุทรปราการ)
คุณอภิชาติ ศ.(ปทุมธานี)
คุณกวิน ต.(อ่างทอง)
คุณวิไล ล.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 22 ธ.ค. 59
คุณชินวัฒน์ ร.(อุตรดิตถ์)
คุณฐาปนันท์ ส.(กทม.)
คุณสุวัจนา ส.(ภูเก็ต)
คุณจุฬาลักษณ์ ว.(กทม.)
คุณภูวกฤต ว.(ระยอง)
คุณประเสริฐ ส.(สมุทรปราการ)
คุณธวัชชัย ง.(กทม.)
คุณภรณี พ.(ลำปาง)

รายการส่งสินค้าวันที่ 21 ธ.ค. 59
คุณดุจดาว ป.(ฉะเชิงเทรา)
คุณฉัตรชัย ศ.(ตรัง)
คุณอดิศักดิ์ บ.(กทม.)
คุณสวัสดิ์ จ.(กทม.)
K.Udom J.(กทม.)
คุณพจนีย์ ศ.(นครราชสีมา)

รายการส่งสินค้าวันที่ 19 ธ.ค. 59
คุณราเชนทร์ ห.(กำแพงเพชร)
คุณธัญพร ง.(กทม.)
คุณสุภาพร ฐ.(กทม.)
คุณศรอนงค์ พ.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 2 ธ.ค. 59
คุณชุลีพร ป.(กทม.)
คุณวิจิตรา อ.(กทม.)
คุณณิชาภา (สมุทรปราการ)
คุณรวิวรรณ์ ธ.(อยุธยา)
คุณวีรพจน์ ศ.(ราชบุรี)
K.Suchart E.(กทม.)
K.Patkapong P.(นครพนม)
คุณทวีศักดิ์ ร.(ปทุมธานี)

รายการส่งสินค้าวันที่ 1 ธ.ค. 59
คุณสุภาพร ส.(กทม.)
คุณพัชร บ.(กทม.)
K.Jaeng555 (สุราษฎร์ธานี)
คุณธนากิจ ม.(ศรีสะเกษ)
คุณมัลลิกา ส.(กทม.)
คุณจตุรงค์ ศ.(สงขลา)
K.Monruedee J.(กทม.)
คุณปภาดา ค.(นครสวรรค์)
K.Chayanit (นนทบุรี)

รายการส่งสินค้าวันที่ 29 พ.ย. 59
คุณกิตติวรรณ น.(นนทบุรี)
คุณสมัญญา ร.(กทม.)
คุณพัชญา ค.(กทม.)
คุณทัตสรวง น.(กทม.)
คุณธนวัน ห.(ฉะเชิงเทรา)
คุณสุนีย์ ค.(ชลบุรี)
คุณนพดล ต.(กทม.)
คุณสุภาพร ฐ.(กทม.)
คุณโย (กทม.)
คุณอรชร (กทม.)
คุณกนกธร น.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 28 พ.ย. 59
คุณวัชรา ป.(เชียงราย)
คุณนงลักษณ์ ฉ.(กทม.)
คุณสันติ อ.(กทม.)
คุณปองยศ ฉ.(กทม.)
คุณเพ็ญนภา บ.(สระบุรี)
คุณเพชรแท้ ส.(นนทบุรี)
คุณปกาสิต อ.(ยโสธร)
คุณธนเดช ก.(กทม.)
คุณอินทรา ศ.(บุรีรัมย์)
คุณกนกธร น.(กทม.)
คุณสมชาย ส.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 24 พ.ย. 59
คุณนวนพ ว.(กทม.)
คุณรุ่งโรจน์ ส.(กทม.)
คุณประพนธ์ ศ.(ชลบุรี)
คุณพิทยาภรณ์ ก.(อยุธยา)

รายการส่งสินค้าวันที่ 23 พ.ย. 59
คุณสุนันทา จ.(กทม.)
คุณนิด้า ศ.(กทม.)
คุณกองแก้ว อ.(มุกดาหาร)
คุณจงลักขมณ์ ค.(กทม.)
คุณภัทรพล อ.(กทม.)
คุณธัญญ์ฐิตา ช.(เพชรบูรณ์)
คุณจันทร์สุดา ผ.(สุรินทร์)
คุณภราดร ค.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 22 พ.ย. 59
K.Kiattisak M.(กทม.)
คุณภาคภูมิ ด.(กทม.)
คุณพงษกานต์ อ.(สมุทรปราการ)
คุณจรูญศรี ส.(สุราษฎร์ธานี)
คุณชญานิศ อ.(กทม.)
คุณพงศกร ส.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 21 พ.ย. 59
คุณสมชาย ห.(ชลบุรี)
คุณนพมาศ ส.(กทม.)
คุณอุไรวรรณ ม.(ชัยนาท)
คุณสมศรี จ.(กทม.)
คุณการุณ ส.(เพชรบูรณ์)
คุณลฎาภา ส.(ชลบุรี)
คุณเกณฑ์มิกา ท.(สกลนคร)
K.Chayanit (นนทบุรี)

รายการส่งสินค้าวันที่ 10 พ.ย. 59
คุณอรรถโกวิท ข.(กทม.)
คุณพันธุ์ศักดิ์ ศ.(น่าน)
คุณพัชร บ.(กทม.)
คุณสมชาย ส.(กทม.)
คุณขวัญชัย ป.(นนทบุรี)
คุณอรุณี ธ.(กทม.)
Mr.Preecha T.(กทม.)
คุณธีรเดช ศ.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 9 พ.ย. 59
คุณนภาวดี ส.(กาญจนบุรี)
คุณมนูญ ว.(สุพรรณบุรี)
คุณวรรณพร ช.(กทม.)
คุณกนกธร น.(กทม.)
คุณชญาภา บ.(นนทบุรี)

รายการส่งสินค้าวันที่ 7 พ.ย. 59
คุณปาริชาติ พ.(พิษณุโลก)
คุณนพวรรณ ภ.(ชัยภูมิ)
คุณเรืองระวี น.(ราชบุรี)
คุณวริทธิพล ล.(กทม.)
คุณธีรวัฒน์ จ.(นนทบุรี)
คุณเพ็ญศิริ ม.(กทม.)
คุณอาทิตย์ อ.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 4 พ.ย. 59
คุณจิราพร ป.(ปทุมธานี)
คุณชาญศักดิ์ บ.(กทม.)
คุณศิรศักดิ์ ห.(อ่าวทอง)
คุณภัทรา อ.(นนทบุรี)
คุณสุรงค์ ฟ.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 3 พ.ย. 59
คุณขวัญชัย ร.(กทม.)
คุณภราดร ค.(กทม.)
K.Ma T.(กทม.)
คุณโยแมน ว.(ชุมพร)
K.Taksiya P.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 1 พ.ย. 59
คุณคณพศ ช.(กาญจนบุรี)
คุณนันท์นภัส ส.(กทม.)
คุณวรการ จ.(ชลบุรี)
คุณชวลิต อ.(สุพรรณบุรี)
คุณพัทธ์หทัย ก.(กทม.)
คุณปณิตา ค.(กทม.)
คุณธัญพร ง.(กทม.)
คุณสมพร ก.(ระยอง)

รายการส่งสินค้าวันที่ 31 ต.ค. 59
คุณชาญยุทธ ศ.(ชลบุรี)
คุณณัฐปพนต์ จ.(กทม.)
คุณปัทมพร ข.(ปทุมธานี)
คุณลฎาภา ส.(ชลบุรี)
คุณธิติ อ.(ตราด)

รายการส่งสินค้าวันที่ 28 ต.ค. 59
คุณศศิวิมล ภ.(พิษณุโลก)
คุณณัฐวัฒน์ ห.(สุพรรณบุรี)
คุณณัฐพีรวัส บ.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 27 ต.ค. 59
คุณวรัชยา ค.(จันทบุรี)
คุณประสิทธิ์ ล.(กระบี่)
คุณณัฐกรณ์ ท.(พังงา)
คุณนุชนาฏ ร.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 26 ต.ค. 59
คุณยุทธวีร์ ว.(กทม.)
คุณกิตติชัย (กทม.)
คุณสุภัค บ.(กทม.)
คุณณิชาภา (สมุทรปราการ)
คุณกริษฐา น.(อุตรดิตถ์)
คุณยุทธกิจ ต.(กระบี่)
คุณจักรรินทร์ ถ.(เลย)
K.Maytinee K.(กทม.)
คุณบรรชา บ.(สกลนคร)
คุณพันธศักดิ์ ร.(นนทบุรี)
คุณสุรวีร์ ด.(ระนอง)
คุณสิทธิชัย ถ.(นครปฐม)

รายการส่งสินค้าวันที่ 25 ต.ค. 59
คุณพัชร บ.(กทม.)
คุณอานนท์ ช.(กทม.)
คุณสมหวัง ต.(กทม.)

รายการส่งสินค้าวันที่ 21 ต.ค. 59
คุณวิเรขา อ.(กทม.)
คุณพวงเพชร ซ.(ชลบุรี)
คุณอภิชาติ ค.(กทม.)
คุณอุษา ฐ.(อุดรธานี)
คุณดำรงพล ด.(ลพบุรี)
คุณอภิวัฒน์ ล.(สกลนคร)
คุณณัฐวัฒน์ ห.(สุพรรณบุรี)

รายการส่งสินค้าวันที่ 20 ต.ค. 59
คุณโสภิตนภางค์ อ.(กทม.)
คุณมัลลิกา จ.(แพร่)
คุณฉัตรชนก ส.(กาญจนบุรี)

รายการส่งสินค้าวันที่ 19 ต.ค. 59
คุณอินทรา ศ.(บุรีรัมย์)
คุณเจสุลักษณ์ ด.(กทม.)
คุณนลินี ซ.(ขอนแก่น)
คุณวรันณ์ธร ท.(นครราชสีมา)
คุณกรรณิกา ล.(กระบี่)

รายการส่งสินค้าวันที่ 18 ต.ค. 59
คุณอดิศักดิ์ บ.(กทม.)
คุณพันธุ์ศักดิ์ ศ.(น่าน)
คุณสุพัฒตรา ต.(ลพบุรี)
คุณรัดเกล้า จ.(ประจวบคีรีขันธ์)
คุณสราวุฒิ ส.(เชียงใหม่)
K.Wannisa M.(กทม.)
คุณสุพัตรา พ.(มหาสารคาม)

รายการส่งสินค้าวันที่ 15 ต.ค. 59
คุณพรรณี ส.(พะเยา)
คุณจักรรินทร์ ถ.(เลย)
คุณดนัย จ.(ปทุมธานี)
คุณทรงวุฒิ ก.(นครราชสีมา)
คุณกองแก้ว อ.(มุกดาหาร)
คุณฤทัยรัตน์ ต.(ปทุมธานี)
คุณวราภรณ์ อ.(สระบุรี)


 
 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  วิธีแจ้งโอนเงิน  วิธีเลือกแผ่นแถม  รูปแบบสินค้า  โปรโมชั่น  รายการส่งสินค้า
Copyright©2017 DVDENJOY.COM
หนัง ดีวีดี DVD MOVIE หนังโรง หนังแผ่น หนังใหม่ หนังฝรั่ง หนังจีน หนังญี่ปุ่น หนังเกาหลี หนังไทย การ์ตูน Animation ซีรีย์ฝรั่ง ซีรีย์เกาหลี คอนเสิร์ต หนัง dvd ราคาถูก ขาย 20 ซื้อ 10 แถม 2 ส่งฟรี ส่งเร็ว ส่งจริง แถมแผ่นเพลงฟรี